Milena Nawrocka

» Stanowisko
Kierownik do spraw osobowych i administracyjnych
» Adres
ul. Złota 71, 62-800 Kalisz, Polska
» Telefon
+48 62 768 32 10
» Fax
+48 62 768 32 11
» Języki: angielski, niemiecki
 
W firmie NOVIA odpowiadam za koordynację działań oraz realizację zadań powierzonych działowi kadr. Dbam, aby wszelkie sprawy pracownicze były prowadzone z należytą starannością. Dodatkowo zajmuje się sprawami administracyjno-gospodarczymi naszej firmy.

Pozdrawiam